Pismenost za 21. vek

Pismenost za 21. vek
Cilj projekta "Pismenost za 21. vek", koji finansira Omladinska fondacija Saveta Evrope, je razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja, razumevanja i analize različitih oblika medijskih poruka i sadržaja kod mladih, kao i osnaživanje mladih da razmotre, procene i sačine medijsku poruku i aktivno učestvuju u stvaranju medijskog sadržaja, uzimajući u obzir postojeće, složene društvene, ekonomske i polilitičke okolnosti.