U saradnji sa Debatnim klubom Dijalektika, obeležili smo 15. januar- Dan verskih sloboda, debatom „Ovaj dom smatra da su verske slobode u Evropi ugrožene“, gde su mladi debateri pokazali svoja znanja i umeće debatovanja.

Debata povodom Dana verskih sloboda 1 Debata povodom Dana verskih sloboda 2 Debata povodom Dana verskih sloboda 3