Nekategorizovano

O nama

Fokred smo osnovali 2010. godine, jer smo shvatili da se u Novom Pazaru nedovoljan broj organizacija bavi mladima i daje im priliku da uče, druže se i primenjuju svoje veštine.

U prvih nekoliko godina od osnivanja, zbog nedovoljno sredstava, ali i nezainteresovanosti mladih ljudi, imali smo jako mali broj aktivnosti.

Međutim, 2014. zahvaljujući programu YouthBuild (koji je u Pazaru sprovodila organizacija Građanske inicijative), izdvojila se grupa ljudi koja je, inspirisana druženjem i svime što je naučila, odlučila da želi da radi nešto zanimljivo i drugačije u svom gradu.

Tada dobijamo kreativnu energiju i entuzijazam koji je bio neophodan Fokredu i tada krećemo sa intenzivnijim radom!

Jako smo ponosni na to što smo u Novom Pazaru trenutno jedina organizacija koju u potpunosti čine mladi ljudi!

Do sada smo imali mnogo aktivnosti, a sve ih možemo svrstati u tri grupe odn. tri programa rada organizacije:

  • informisanje mladih,

kroz koji se trudimo da sve bitne i zanimljive informacije pronađu put do naših vršnjaka

  • razvoj zajednice,

pomoću koga promovišemo volonterizam u gradu, organizujemo treninge za mlade, osnovali smo volonterski servis, napravili aplikaciju Eco action…

  • program omladinskog preduzetništva.

Na čelu svakog od programa nalaze se menadžeri/ke programa koji ih vode, čime im je omogućeno da se usavršavaju i napreduju.

Na sastancima, mladima se pruža prilika da predlažu svoje ideje i da utiču na svaku pojedinačnu aktivnost Fokreda.

Trudimo se da se svakom mladom čoveku posvetimo lično i pojedinačno, kreirajući sigurno okruženje za njihov aktivan razvoj.

Do sada smo imali veliki broj aktivnosti  i projekata, od kojih su najznačajniji:

Projekat „Volonterski servis Novi Pazar“, podržan od Prinston univerziteta iz SAD-a. Volonterski servis pruža podršku razvoju volonterizma. U okviru VS-a su potpisani memorandumi o saradnji sa ukupno 29 organizacija i institucija u gradu i formirana baza od 120 volontera/ki i taj broj svakodnevno raste. Kako bismo uspostavili sistem evidentiranja volonterskog rada mladih, uveli smo volonterske knjižice za mlade, u kojima se beleži broj provedenih sati na volontiranju i opis volonterskog posla.

Volonterski servis predstavlja podršku za realizaciju velikog broja aktivnosti i događaja i predstavlja sponu između mladih i drugih aktera na lokalnom nivou.

Projekat „Pismenost za 21. vek“, koji je finansijski podržan od strane Evropske Omladinske Fondacije, predstavlja još jedan izuzetno uspešan projekat, koji je uključio više od 300 mladih ljudi. Jedan od rezultata ovog projekta je i registrovanje  omladinskog online magazina naše organizacije: kulamagazin.rs

Kula magazin služi informisanju, promociji i afirmisanju mladih.  Mladi učestvuju u kreiranju njegovog celokupnog sadržaja, kroz reportaže, intervjue, blog itd.

Kako bi smo dodatno obezbedili funkcionisanje organizacije, kroz program „Pomak 2.0“  organizacije TOC iz Zaječara, (podržan od strane Ministarstva omladine i sporta), pokrenuli smo socijalno preduzeće za proizvodnju prirodnih hand-made sapuna -Educa soap.

Kroz ovo preduzeće, osim što obezbeđujemo finansijsku održivost organizacije, mladi imaju priliku da se uključe kroz sve segmente njegovog rada i praktično iskuse polja menadžmenta, marketinga, prodaje i upravljanja ljudskim resursima.

U poslednje 2 godine, tradicionalno, dva puta godišnje, realizujemo Fokredovu omladinsku školu, namenjenu srednjoškolcima i studentima.Škola obuhvata teme javnog nastupa, komunikacija, organizacije događaja, tima i timskog rada, volonterizma… kao i realizaciju lokalnih akcija. Program se realizuje u vreme letnjih i zimskih raspusta kako bi mladi što kvalitetnije proveli svoje vreme.

Realizujemo program „Aktivna subota“, u kome mladi ljudi svake poslednje subote u mesecu učestvuju u planiranju i realizaciji različitih vrsta događaja.

Učestvovali smo u osnivanju „Unije đačkih parlamenata“ srednjih škola u Novom Pazaru, gde i dalje pružamo mentorsku podršku radu i razvoju Unije.

Sve što radimo možete pratiti na fejsbuk i instagram profilu. Za sve dodatne informacije, pišite na mejl office@fokred.org.

 

 

 

 

Previous ArticleNext Article