Učesnici su danas imali priliku da kroz različite situacije vežbaju svoj javni nastup i rade na svim njegovim verbalnim i neverbalnim aspektima.
Fokredova škola trajaće još dva dana, a sutrašnja tema biće veštine prezentacije.