Naše koleginice Amra Šabotić i Aida Camović trenutno učestvuju na Univerzitetu socijaldemokratije – UniSD 2016, koji se održava na Avali. Tokom ovog petodnevnog druženja, posebna pažnja posvećena je učenju i praktičnoj primeni političkih veština za šta će se polaznice i polaznici obučavati na treninzima i što zahteva njihovo vrlo aktivno učešće. Treninzi su prilika za sticanje veština iz oblasti timskog rada, komunikacije, kampanje, veštine pregovaranja, javnog nastupa. Zadovoljstvo nam je što su pored velike konkurencije, Amra i Aida odabrane u grupu od 30 mladih koji imaju zadovoljstvo da učestvuju na UniSD 2016 godine