Konkursi

Budući vršnjački edukatori

Razvojni centar za mlade iz Beograda realizovaće u periodu april-avgust 2016. godine projekat „Koristiš li svoja prava (kako i koliko)“, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Aktuelna socio-ekonomska situacija, a posebno izazovi u oblastima zapošljavanja i stanovanja, koji utiču na sve teže osamostaljivanje mladih, dovode među mladima do porasta apatije i nedostatka inicijative i želje da se utiče na društvene procese. Paralelno, mladi nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i mogućnostima da budu aktivni deo zajednice, niti o važnosti učešća u izbornim procesima; nisu dovoljno svesni zašto je građanski aktivizam toliko važan i zašto moraju biti proaktivni kako bi svoje potrebe i prioritete stavili visoko na lestvicu lokalnih i nacionalnih prioriteta.

Stoga je cilj projekta da mlade ljude upozna bolje sa širokim spektrom njihovih građanskih prava na razumljiv i prijateljski način, na bazi vršnjačke edukacije i različitih interaktivnih aktivnosti koje će biti deo projekta, poput kviza, takmičenja u pisanju eseja, flash moba i sl.
Više na sajtu:

http://www.razvojnicentarzamlade.org.rs/poziv-za-u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-na-projektu

Previous ArticleNext Article