Rečnik omladinske politike

433
0
SHARE

Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike.

Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Akteri su kroz proces izrade Rečnika pokazali spremnost da uspostave sistemsku saradnju, usaglase vlastita razumevanja pojmova i usklade međusobne razlike u gledištima radi postizanja dogovora.
Svrha Rečnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova,
kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Želeli
bismo posebno da istaknemo doprinos Rečnika u uređivanju odnosa između aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog rada i omladinske politike.
Ciljna grupa kojoj je Rečnik namenjen jesu svi akteri omladinske politike:
predstavnici institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i
nacionalnog nivoa), kao i predstavnici civilnog sektora i sami mladi.
Rečnikom se, pored navedenog, definišu i uloge međunarodnih partnera i
subjekata od značaja za ovu oblast, sa namerom da se predstavi okvir delovanja
i razvoja omladinske politike na evropskom nivou.
Značaj Rečnika omladinske politike je u tome što predstavlja relevantan
izvor pojmova iz oblasti omladinske politike na koje se akteri mogu osloniti
i koji, pored toga, imaju veliku upotrebnu vrednost u svakodnevnom radu.
Veliki doprinos izradi ovog Rečnika imali su različiti akteri omladinske
politike, predstavnici javnih institucija, udruženja mladih i za mlade,
omladinski radnici i mladi, dajući svoje komentare, ideje i sugestije u
okviru širokog konsultativnog procesa koji je pratio izradu Rečnika.

 

Rečnik možete preuzeti ovde: Rečnik omladinske politike

 

Preuzeto sam : www.koms.rs

NO COMMENTS