Seminar o tranzicionoj pravdi

472
0
SHARE

OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE

Seminar o tranzicionoj pravdi u Novom Pazaru:

“Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu Međunarodnog suda pravde

(MSP) u postupcima za genocid”

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru.

Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava.

Na seminaru će se govoriti o sledećim temama:

  • Uvod u mehanizme tranzicione pravde;
  • Komisije za istinu;
  • Reparacije;
  •  Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici;
  • Domaća suđenja za ratne zločine;
  • Rodno i seksualno nasilje u ratu.

Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione pravde, istorije, međunarodnog javnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava.

Misija OEBS-a u Srbiji snosi troškove prevoza, smeštaja i hrane za polaznike seminara. Za učešće na seminaru mogu da se prijave kandidati sa (trenutnim) prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Prijava: Molimo vas da dostavite biografiju i motivaciono pismo na adresu dusan.d-jovanovic@osce.org do 6. septembra 2015. godine. U biografiji navesti seminare, škole i radionice koje ste prethodno pohađali, kao i relevantne političke i/ili društvene aktivnosti u kojima ste učestvovali.

NO COMMENTS