Aktivnosti, Fokredova škola, Vesti

Drugi trening Fokredove omladinske škole

U subotu 18.4.2015 u okviru Fokredove omladinske škole, u Trening centru Kacelarije za mlade u Novom Pazaru, održan je drugi po redu trening na temu “Komunikacija i tim”. Učesnici/e ovog treninga dobili/e su priliku da steknu znanja i veštine, potrebna za uspešnu komunikaciju i rad u timu.

Učesnici/e su u okviru ovog treninga prošli kroz nekoliko celina koje se odnose na:
1. Verbalna i neverbalna komunikacija;
2. Elementi komunikacije;
3. Tim i rad u timu.

Prema evaluacijama učesnika/ca ciljevi treninga su u potpunosti ispunjeni, a njihovo mišljenje je da im je trening omogućio uspostavljanje bolje komunikacije i građenje tima. Posle završenih treninga učesnici/e će imati priliku da u timu organizuju događaje i na taj način iskoriste stečena znanja.

Previous ArticleNext Article