Prijavi se i učestvuj u programu onlajn mentorstva Srbija na vezi. U toku je konkurs za polaznike, mlade na početku karijere koji mogu iskoristiti jedinstvenu šansu u vidu sticanja znanja i korisnih informacija od strane naših najpriznatijih stručnjaka iz dijaspore, iz preko 60 oblasti!

I Opšte informacije

Srbija na vezi 2015“ je treći po redu projekat onlajn mentorstva i razmene znanja s dijasporom koji sprovodi omladinsko udruženje iSerbia (www.iSerbia.rs) uz podršku Kluba privrednih novinara i Udruženja za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford. Cilj projekta je da se povežu naši najpriznatiji naučnici i stručnjaci iz dijaspore i najperspektivniji mladi ljudi iz Srbije koji su na početku karijere, spremni da se usavršavaju i usvajaju nova znanja i veštine.

Mentorski program traje 6 meseci. Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na dva meseca.

II Kriterijumi

Konkurs je otvoren za studente završnih godina fakulteta, apsolvente, postdiplomce, istraživače i svršene diplomce s manje od pet godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti, starosti do 35 godina.

III Kako se prijaviti?

Ako želite da postanete polaznik u okviru programa «Srbija na vezi» sledite upustva:

1. Odaberite mentora (spisak svih mentora nalazi se na dnu ove stranice)
2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 15 minuta). Rok za prijavu je 28. februar, 2015. godine u 23:59h*

*VAŽNO! Prijava je besplatna. Za učešće u šestomesečnom mentorstvu postoji taksa od 2450.00 rsd koju polaznik uplaćuje samo ukoliko ima zagarantovanog mentora. iSerbia projekat mentorstva sprovodi volonterski i nezavisno. Sredstva na ovaj način prikupljena služe isključivo pokrivanju osnovnih troškova realizacije projekta.

IV Spisak mentora i oblasti mentorstva

Šire oblasti mentorstva su:

 • Nenaučna mentorstva
 • Društveno-humanističke nauke
 • Prirodno-matematičke nauke
 • Tehničko-tehnološke nauke
 • IT i nanotehnologije
 • Medicinske nauke

NENAUČNA MENTORSTVA

 • Menagement consulting kao karijera, lični razvoj i liderstvo – Nikola Jurišić ( McKinsey & Company; Middle East; Economist Intelligence Unit, London; Chartered Portfolio Manager: Professional Coach)
 • Finansije, bankarstvo i informatika – MSc Petar Marković (Goldman Sachs, Njujork)
 • Finansije i računovodstvo – Srđan Vuković (Private Equity, Njujork)
 • Finansije (Finansiranje putem leveridža/Kredit obezbeđen aktivom/Restrukturiranje i reprogramiranje zajma) – Darko Kajević (RedRidge Finance Group, Private Debt/Private Equity, Njujork)
 • Menadžment konsalting, transformisanje kompanija/institucija, upravljanje javnim finansijama – Nikola Ćorsović (Konsultant, McKinsey & Company Inc, Beograd)
 • Prijava i upravljanje projektima, socijalno preduzetništvo – mr Ana Ranitović (Institute for social and cultural anthropology, Oxford University; Izvršni direktor, iSerbia)
 • Aerodromi i aviokompanije (Low cost aerodromski terminali, bezbednost air cargo logističkog lanca, funkcionisanje avio-kompanija) – Dragana Radovanović (Naučni istraživač, Tehnički univerzitet, Hamburg)
 • Nove metode držanja nastave, onlajn obrazovanje – dr Bojan Lazarević (Docent obrazovne tehnologije, Mt. St. Mary Collage, Nju Jork)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz nenaučnih oblasti klikom ovde.


DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

 • Politička sociologija, etnički sukobi, nacionalizam, metodologija socioloških istraživanja – dr Đorđe Stefanović (Oxford; Saint Mary’s Univerzitet, Kanada)
 • Socijalna antropologija, etnički odnosi, studije sećanja – mr Ana Ranitović (Institute for social and cultural anthropology, Oxford Universitity)
 • Slavistika, komparativna lingvistika, filologija, jezička politika, manjinski i etnički odnosi – prof. dr Dušan-Vladislav Pažđerski (Doktorat iz filologije, Univerzitet Adama Mickjeviča, Poznanj; Vanredni profesor, Gdanjski univerzitet)
 • Rodne studije i sociologija roda – prof. dr Milica Antić Gaber (CEU Budimpešta; Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Odeljak za sociologiju)
 • Etnomuzikologija, studije zvuka i popularne kulture – dr Ana Hofman (Fakultet za humanistiku, Univerzitet u Novoj Gorici; Slovenačka akademija nauka i umetnosti)
 • Lingvistika (eng), pragmatika, semantika, filozofija jezika – MA Vladan Šutanovac (Foreign Economic Relations Department and Economic Diplomacy Department of the Ministry of Economy; Universität Wien)
 • Nove metode držanja nastave, obrazovna tehnologija i mediji, onlajn obrazovanje – dr Bojan Lazarević (Docent obrazovne tehnologije, Mt.St.Mary Collage, NY)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz društveno-humanističkih nauka klikom ovde.


PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE

 • Biofizička hemija – prof. dr Vladana Vukojević (Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu; Karolinska institut, Stokholm)
 • Nanotehnologija, nanooptika, fotonika i plazmonika, meke kondenzovane materije, koloidni kristali, spektroskopija jednog molekula, čvrsta faza sinteze, koloidna i fizika površina i fizička hemija – prof. dr Branko Kolarić (Institute of General and Physical Chemistry, Srbija; Laboratory of Interfaces and Complex Fluids, Universite de Mons, Belgija)
 • Matematika (algebra) – dr Duško Bogdanić (Oxford University; ETH)
 • Pulsna laserska depozicija, ugaono determinisana foto-emisiona spektroskopija (ARPES) – prof. dr Milan Radović (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; The Paul Scherrer Institute, Švajcarska)
 • Molekularna biologija i genetika, biologija ćelije, biologija kancera – molekularna onkologija, hemijska kancerogeneza i genotoksikologija – dr Miodrag Gužvić (Ludwig-Maximilians-Universität, Minhen; Medicinski fakultet Univerziteta u Regensburgu, Nemačka)
 • Naučno programerstvo i simulacije – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija)
 • Biologija, virusologija, strukturna biologija, elektronska mikroskopija – Zorica Ubiparip (Doktorant /CEITEC, Masarik Univerzitet, Brno, Češka)
 • Fizička hemija, organska hemija, solarno razdvajanje vode – dr Ksenija Glušac (Profesor hemije, Bowling Green State University
 • Molekularna biologija, molekularna genetika, genska terapija – MA Dragana Vidović (Doktorant, Univerzitet u Luvenu, Belgija)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz prirodnih nauka klikom ovde.


 TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

 • Geohemija i petrologija – prof. dr Dejan Prelević (Johannes Gutenberg-Universität; Earth System Science Research Centre, Institute for Geosciences, Univerzitet u Majncu)
 • Hemijsko i mehaničko inženjerstvo – dr Jasna Janković (National Research Council; Automotive Fuel Cell Cooperation [Daimler and Ford], Kanada)
 • Biomedicinsko inženjerstvo – prof. dr Irena Ćosić (School of electrical and computer engineering; Science, Engineering and Health Office, RMIT University, Melburn)
 • Pulsna laserska depozicija, ugaono determinisana foto-emisiona spektroskopija (ARPES) – prof. dr Milan Radović (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; The Paul Scherrer Institute, Švajcarska)
 • Fotonika i optika – prof. dr Goran Mašanović (Univerzitet Sautempton; Velika Britanija)
 • BM i kompleksni adaptivni sistemi – dr Igor Nikolić (Deflit University of Technology; TEDxDelft, Holandija)
 • Telekomunikacije, teorija informacija – prof. dr Svetislav Marić (Siti koledž; Kembridž)
 • Interakcija čovek-robot, vizuelna kontrola robota (3D kamere) – dr Aleksandar Jevtić (Institut za robotiku i industrijsku informatiku, Barselona, Španija)
 • (Nuklearna) energetika, upravljanje projektima – dr Jovica Riznić (Univerzitet u Viskonsinu, Milvoki, SAD; Canadian Nuclear Safety Commission)
 • Mehanika čvrstih tela, računarske metode – prof. dr Siniša Mesarović (Kembridž; Washington State University, School of Mechanical and Materials Engineering)
 • Automatski i energetski sistemi, obnovljivi izvori energije – dr Miloš Cvetković (Postdoctoral Associate, Massachusetts Institute of Technology)
 • Fizička elektronika – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija)
 • Građevina, hidrotehnika – Nataša Manojlović (Viši naučni saradnik, Tehnički Univerzitet, Hamburg)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz tehničko-tehnoloških nauka klikom ovde.


 IT I NANOTEHNOLOGIJE

 • Nano-tehnologija/optika, fotonika i plazmonika – prof. dr Branko Kolarić (Institute of General and Physical Chemistry, Srbija; Laboratory of Interfaces and Complex Fluids, Universite de Mons, Belgija)
 • Elektrotehnika i bežične komunikacije – dr Dragan Petrović (Qualcomm; UC Berkeley)
 • Tehnologija poluprovodnika, dizajn i test čipova – prof. dr Zoran Stamenković (IHP GmbH, Germany )
 • IT podrška za vodne resurse, male i srednje firme – Branislav Todorović (Institute of Nuclear Sciences “Vinča”; Agricultural University, Atina)
 • Mikroelektronika, analogna integrisana kola – prof. dr Robert Sobot (PMC-Sierra Inc; Western University, London, Ontario, Kanada)
 • Bezbednost i privatnost, ugrađeni sistemi – prof. dr Miodrag Potkonjak (NEC Research Institute, Prinston; Computer Science Department, Univerzitet u Kaliforniji, LA)
 • Mreže, operativni sistem, sigurnost – prof. dr Jelena Mirković (Univ. u Delaveru; USC)
 • Telekomunikacije, teorija informacija – prof. dr Svetislav Marić (Siti koledž; Kembridž)
 • Veštačka inteligencija – dr Aleksandar Jevtić (Institut za robotiku i industrijsku informatiku, Barselona, Španija)
 • Automatski i energetski sistemi, obnovljivi izvori energije – dr Miloš Cvetković (Postdoctoral Associate, Massachusetts Institute of Technology)
 • Naučno programerstvo i simulacije – dr Milorad Milošević (Vanredni profesor, Antverpen Univerzitet, Belgija)
 • Dizajn i test integrisanih kola, dizajn bežičnih komunikacionih sistema – dr Miloš Krstić (Vođa naučnog tima, IHP Microelectronics, Germany)

Pogledajte detaljne biografije mentora iz IT i nanotehnologija klikom ovde.


 MEDICINSKE NAUKE

 • Kineziologija, biomehanika, motorna kontrola, ergonomija, nauka u sportu – prof. dr Slobodan Jarić (Univerzitet u Umeu, Švedska; Univ. u Delaveru, SAD)
 • Kardiovaskularna medicina i fosfoenergetika, biohemijski mehanizmi dr Dunja Aksentijević (Univ. of Hull, V. BritanijaKatedra za kardiovaskularnu medicinu, Oksford)
 • Molekularna biologija i genetika, biologija ćelije, biologija kancera – molekularna onkologija, hemijska kancerogeneza i genotoksikologija – dr Miodrag Gužvić (Ludwig-Maximilians-Universität, Minhen; Medicinski fakultet Univerziteta u Regensburgu, Nemačka)
 • Psihijatrija – dr Branko Aleksić (Univerzitet u Beogradu; Univerzitet u Nagoji, Japan
 • Medicinska mikrobiologija i imunologija – Aleksandra Barać (Istraživač-saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza)
 • Medicinska fizika, bio-medicinski inženjering, medicinski imidžing – dr Milica Medved (Research Associate (Associate Professor) University of Chicago, Department of Radiology

Pogledajte detaljne biografije mentora iz medicinskih nauka klikom ovde.

preuzeto sa: edu.iserbia.rs