MSP Holandije – Matra Embassy Program

348
0
SHARE

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije
MATRA PROGRAM AMBASADE

Iznos sredstava: od 5,000 do 50,000 evra
Rok: stalno otvoren

O programu
Matra progrem podržava društvenu transformaciju u centralnoj i istočnoj Evropi. Samo ime, „MATRA“, potiče od holandskog izraza za društvenu transformaciju – “maatschappelijke transformatie”. Program se fokusira na aktivnosti koje doprinose razvoju otvorenih, pluralističkih, demokratskih društava koja su čvrsto zasnovana na vladavini prava. Matra posebno želi da doprinese jačanju civilnog sektora, sa naglaskom na saradnji i interakciji između privatnih i javnih entiteta.
Strateška vizija Matra EmbassyPrograma je kombinacija promocije sistema društvenog tržišta, funkcionalne demokratije i regionalne stabilnosti. Ambasada se fokusira na teme koje mogu da pruže najveći doprinos društvenoj transformaciji i oblasti koje su se pokazale kao nejproblematičnije tokom tranzicije.

Kakvi projekti se finansiraju ?
Matra program podržava samo inicijative koje potiču od samih ciljnih grupa. Da bi projekti učestvovali na konkursu, moraju promovisati i unapređivati proces transformacije u sledećim oblastima: zakonodavstvo i pravo, dobro upravljanje, ljudska prava i mediji/informacije.

Koji su zahtevi ?
Projekat mora biti lokalna inicijativa
Ciljna grupa mora biti jasno definisana i aktivno uključena u implementaciju projekta.
Ciljna grupa treba snosi deo troškova projetka (u novcu ili naturi)
Projekti čija je vrednost iznad 15,000 evra ne mogu trajati duže od 12 meseci.
Projekti čija je vrednost značajno iznad 15,000 evra mogu trajati i od 24 meseca.

 

Kako se prijaviti?

Opis programa i programskih zahteva
Aplikacioni formular

Za sva pitanja kontaktirajte Aleksandru Kalinić na e-mail: bel-os@minbuza.nl.

Dodatne informacije možete naći na prezentaciji programa

NO COMMENTS