Aktivnosti

[Otvoren poziv] FOKRED-ova omladinska škola modernih veština. Prijavi se!

Letnja omladinska škola modernih veština! Uživaš u javnom nastupu i razmišljaš kako da ga unaprediš ili te plaši pomisao na nastup pred grupom ljudi, a želiš...

Treninzi

[Otvoren poziv] FOKRED-ova omladinska škola modernih veština. Prijavi se!

Letnja omladinska škola modernih veština! Uživaš u javnom nastupu i razmišljaš kako da ga unaprediš ili te plaši pomisao na nastup pred grupom ljudi, a želiš...

FOKRED Blog

Mladi ambasadori