Aktivnosti

Mladi ambasadori-radionica na temu javni nastup

Nastavljamo niz radionica uz pomoć kojih Mladi ambasadori usavršavaju svoje veštine. 🙂 Tema jučerašnjeg treninga je bila javni nastup, gde smo pričali o savladavanju...

Počela Fokred škola!

Teme za Fokred školu

Debata povodom Dana verskih sloboda

Eco Action

Podela promo materijala

EcoAction- prva volonterska akcija

Eco Action- sajt i aplikacija

Najava Eco-Action projekta

Treninzi

Mladi ambasadori-radionica na temu javni nastup

Nastavljamo niz radionica uz pomoć kojih Mladi ambasadori usavršavaju svoje veštine. 🙂 Tema jučerašnjeg treninga je bila javni nastup, gde smo pričali o savladavanju...

Gostovanje u emisiji Magazin

Mladi ambasadori

Mladi protiv nasilja

Dan poezije

Prezentacija „Više od robota“

Svetski dan života!