Aktivnosti

[Otvoren poziv] FOKRED-ova omladinska škola modernih veština. Prijavi se!

Letnja omladinska škola modernih veština! Uživaš u javnom nastupu i razmišljaš kako da ga unaprediš ili te plaši pomisao na nastup pred grupom ljudi, a želiš...

Eco Action

Treninzi

[Otvoren poziv] FOKRED-ova omladinska škola modernih veština. Prijavi se!

Letnja omladinska škola modernih veština! Uživaš u javnom nastupu i razmišljaš kako da ga unaprediš ili te plaši pomisao na nastup pred grupom ljudi, a želiš...

FOKRED Video

Mladi ambasadori

Mladi protiv nasilja

Dan poezije

Ekstremizam i nasilje

Prezentacija „Više od robota“

Svetski dan života!

Odrzane jednodnevne radionice!